رستم شامحمدی

درباره من

دکتر رستم شامحمدی
image

استادیار گروه آموزشی الهیات @ دانشکده علوم انسانی

تحصیلات دانشگاهی را از سال 1369 با کارشناسی فلسفه در دانشگاه اصفهان آغاز نمودم و در سال 1373 وارد دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی شدم. سپس در سال 1383 در دوره دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم و به سال 1388 فارغ التحصیل گشتم. از سال 1388 در دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیئت علمی مشغول به تدریس هستم و در حوزه های فلسفه دین و متافیزیک، پژوهشها و تحقیقاتی اعم از مقاله و کتاب داشته ام....

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-1376

کارشناسی ارشد فلسفه

علامه طباطبایی

1383-1388

دکتری فلسفه

علامه طباطبایی

1368-1373

کارشناسی فلسفه

دانشگاه اصفهان

تجارب

1396-1398

معاون فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه سمنان

1390-1393

معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

شخصیت شناسی

تفکر انتقادی

اولویت های پژوهشی

فلسفه دین-متافیزیک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/28
مناسک دینی از دیدگاه کلیفورد گیرتز (با تأکید بر کارکردشان)
پژوهشنامه ادیان(2016)
^رستم شامحمدی*, 8811239001
بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین
قبسات(2016)
^رستم شامحمدی*, ^علی سنایی
جمع میان حلول و تعالی در فلسفه پویشی وایتهد
(2011)
^رستم شامحمدی
سیر اصالت نفس فراگیر یا روانمند باوری در فلسفه غرب
(2011)
^رستم شامحمدی
تحلیل و بررسی رابطۀ علم و دین از منظر اندیشۀ پویشی وایتهد
جستارهای فلسفه دین(2018)
^رستم شامحمدی*
تحلیل و بررسی راه حل الهیات پویشی در برون رفت از تعارض بین علم و دین (با تأکید بر اندیشه¬های گریفین)
ادیان و عرفان دانشگاه تهران(2017)
^رستم شامحمدی*
تحول مفهوم جوهر ارسطویی در فلسفه آلفرد نورث وایتهد
(2012)
^رستم شامحمدی
مقایسه آرا’ امیل دورکیم و کلیفورد گیرتز در باب دین(با تاکید بر رویکردشان)
(2012)
^رستم شامحمدی
تحلیل عشق وپیامدهای معرفت شناسانه آن در اندیشه گابریل مارسل
حکمت و فلسفه(2021)
9511235004, ^عظیم حمزئیان*, ^رستم شامحمدی
مقایسه رابطه عقل جزوی وکلی از دیدگاهمولانا با تفکر اولیه وثانویه از دیدگاه گابریل مارسل
اندیشه دینی(2022)
9511235004, ^عظیم حمزئیان*, ^رستم شامحمدی
تحلیل انتقادی نظریه لین رادر بیکر در تبیین رستاخیز با رویکرد اجمالی به حکمت متعالیه
(2014)
^علی سنایی, ^رستم شامحمدی
نگاهی فلسفی به حادثه 11 سپتامبر 20001
(2015)
^رستم شامحمدی
پژوهشی نو در حقانیت و حجیت تجارب د ینی
دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش د ینی(2015-12-17)
^رستم شامحمدی
رویکرد معنویت گرایانه قرآن به عالم خلقت :راه برون رفت از بحران محیط زیست
دومین کنگره بین المللی اخلاق زیستی(2011-02-05)
^رستم شامحمدی
قرائت اقبال لاهوری از معرفت دینی مبتنی بر قرآن
همایش ملی معرفت دینی(2011-02-08)
^رستم شامحمدی
معنویت مداری رمز همگرایی فرهنگها
همایش بین المللی تنوع فرهنگی-همگرایی جهانی(2010-07-24)
^رستم شامحمدی
معرفت فلسفی راهی برای بازیابی هویت فکری در نسل جوان
چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم صدر المتالهین شیرازی (ملاصدرا)(2010-05-22)
^رستم شامحمدی
اخلاق انسان محورانه کانتی
پانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین شیرازی(2011-05-22)
^رستم شامحمدی
قرائت ابن سینا از علت فاعلی(عبور از ارسطو و تاثیر بر قرون وسطای لاتینی)
همایش ابن سینا و فیلسوفان اسلامی(2011-10-18)
^رستم شامحمدی
فلسفه دین از منظر الهیات پویشی
کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر(2012-12-23)
^رستم شامحمدی
بررسي ديدگاه كومارا سومي و دكتر سيد حسين نصر در باره هنر مقدس
شيخي پوردوجي مهناز(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسيحا و ملكوت خداوند در عهد عتيق و عهد جديد
ده مرده عاطفه(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي امكان شناخت خدا از ديدگاه فخر رازي و ايمانوئل كانت
ميوندي خديجه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي نهضت امام حسين ع از ديدگاه شهيد مطهري و دكتر علي شريعتي
نجاري سجاد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد فرگشتي ( داروينيستي ) هشت رمان ايراني در قرن اخير :( عاليجناب عشق، تاوان عشق، ، شهرآشوب، امشب دختري مي‌ميرد، ركسانا، نيلوفر مرداب، بامداد خمار، زيبا )
حقيقي پشتيري امينه(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
تحليل مفهوم راز در آثار مولانا با نگاهي بر انديشه گابريل مارسل
رشيدي نسب طناز(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در مواجهه با اديان غير از اسلام
عرب انصاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش دين در زندگي فردي و اجتماعي انسان از ديدگاه انديشمندان معاصر(شهيد مطهريو اقبال لاهوري)
قرباني فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/09/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نسبت مسلماني و تجدد از ديدگاه علامه محمد اقبال لاهوري
داشاب علي(تاریخ دفاع: 1396/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نسبت بين دين و اقتصاد از ديدگاه آيت ا.. صدر، شهيد مطهري، دكتر علي شريعتي
بتوئي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش دين در غلبه بر از خودبيگانگي در انسان معاصر از ديدگاه دكتر سيدحسين نصر و علامه اقبال لاهوري
حسن زاده مهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحول تاريخي مفهوم خدا در دين يهود و تاثيرپذيري آن از فرهنگهاي مصر و بين النهرين باستان
رئيس الساداتي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خدا و جهان از ديدگاه اقبال لاهوري
وردي صديقه(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نسبت علم و دين از ديدگاه متفكران نو صدرايي معاصر با تاكيد بر آراء آقايان جوادي آملي و مصباح يزدي
طيب نيك مدينه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش دين در حل چالشهاي معاصر از ديدگاه امام محمدباقر صدر و امام خميني
هاشمي سيده زينب(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نسبت دين و مدرنيته
حقاني وحيده(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بحث در احوال و آثار و افكار بابا افضل كاشاني و جايگاه او در ادب فارسي
نظري فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحقيق بخشي از كتاب THE QTHER ISLAM SWFISMAND THE VOAD TO GLOBAL HARMANONY اثر استفان شوارتز صفحات (1 الي 11) اول تا يكصد و يازده
فتاحي حسن آباد مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين وحدت متعالي اديان از منظر سنت گرايان معاصر (و سيدحسين نصر)
عسكري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1393/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاريخي تطبيقي كهن الگوي مادر در اساطير ايران، بين النهرين و مصر باستان
پيري مينا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و تحقيق كتاب گناه و نجات در اديان جهان
قرباني الهام(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سليماني زينب(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مهمان نواز ناهيد(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نيك رو فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سپه وندي سارا(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نجفي طورقي جواد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديدگاههاي عرفاني ابوعبدالله نفري
اسدي سميه(تاریخ دفاع: 1392/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منظور مفهوم رياضت در حوزه عرفان اسلامي تا پايان قرن هفتم
ابراهميان نجف آبادي الهام(تاریخ دفاع: 1392/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دورنمايه هاي معنوي از ديدگاه نيكولا كازانتاكيس
زرخواه مريم(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انسان در شاهنامه فردوسي
عرب خزائلي راحيل(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درونمايه هاي اخلاقي عرفان كاستاندا
بيرامي رحيمه(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي آراء اميل دوركين و كليفورد گيتس در باب پديده دين
پاسالاري بهجاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خداوند در اندیشه پویشی وایتهد
خداوند در اندیشه پویشی وایتهد
در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی
در آمدی بر فلسفه و الهیات پویشی
خداوند و شر
خداوند و شر

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
متون دینی و عرفانی   (280 بار دانلود)
رشته : الهیات , گرایش : ادیان و عرفان
متون عرفانی   (165 بار دانلود)
رشته : الهیات , گرایش : ادیان و عرفان
کلام اسلامی 2   (428 بار دانلود)
رشته : الهیات , گرایش : ادیان و عرفان
منطق   (388 بار دانلود)
رشته : الهیات , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
متون اسلامی به انگلیسی   (363 بار دانلود)
رشته : الهیات , گرایش : ادیان و عرفان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
r.shamohammadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533546

فرم تماس